Etkinlikler hakkında geri bildirim

Ek 4: Etkinlik 7.5 ile ilgili geri bildirim

Aşağıdaki listeyi kullanarak soruları cevaplayınız:

  • öğretim yönetim sistemleri
  • blog
  • çevrim içi iş birliğine dayalı öğrenme
  • Twitter
  • sanal dünyalar (ör. Second Life)
  • podcast
  • açık ders kitapları

1. Hangisinin medya, hangisinin teknoloji ve hangisinin, hangi şartlar altında hem medya hem de teknoloji olabileceğini belirleyin.

öğretim yönetim sistemi

her ikisi de: ders aktarımında kullanıldığında medya, yazılım olarak kullanıldığında teknoloji

blog

medya (WordPress veya diğer blog yazılımı teknolojidir)

çevrim içi iş birliğine dayalı öğrenme

medya

Twitter

her ikisi de, ama esas olarak medya

Sanal dünyalar

medya

podcast

medya

açık ders kitapları

medya

2. Deneyimlerinize dayanarak, listedeki medya ve teknolojileri Şekil 6.4.3’teki süreme yerleştiriniz. Nedenlerini yazınız.

OEBPS/images/image0177.png

3. Hangi medya ve/veya teknolojileri sınıflandırmak kolay, hangilerini sınıflandırmak zordu?

Zor:

çevrim içi işbirlikli öğrenme çünkü oldukça iletişimseldir, ancak öğretmenin ortam üzerinde iyi bir kontrolü vardır

Twitter, kesinlikle öğrenenin kontrolünde olduğu için ancak iletişimsel bir ortam kadar yayın yapıyor.

Her ikisiyle de, kontrol boyutuna kıyasla yayın / iletişim boyutuna daha fazla önem verdim.

4. Kullanımı nasıl?

Farklı medyanın yayın / iletişim boyutuna ne derece uyması gerektiğini anlamak, epistemolojik konumuma bağlı olarak medya seçiminde yardımcı olacaktır. Yüksek düzeyde bir öğrenci etkinliği ve etkileşimi istersem daha iletişimsel medyaya yönelirim. Bilgi aktarma ve anlama ile daha fazla ilgileniyorsam, daha fazla yayın medyası kullanma eğilimindeyim. Ancak, çoğu durumda ikisinin de bir karışımını isterdim. Her ortamın bu boyutta “uygun” olduğunu bilmek karar vermede kullanabileceğim bir bileşendir.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book