Ek 1: Medya seçiminde ve kullanımında rehberlik edecek sorular

SECTIONS Modeli / N-Networking / ağ oluşturma

35. Öğrencilerin ders dışında başkalarıyla (konu alan uzmanları, alanın öncüleri ve topluluktaki ilgili kişiler gibi) ağ oluşturmaları ne kadar önemlidir? Bu tür dış bağlantıların derse veya öğrenmeye katkısı olacak mı?

36. Eğer önemliyse, bunu en iyi şekilde yapmanın yolu nedir? Sosyal medyayı özel olarak bu amaçla kullanmak mı? Yoksa diğer standart ders teknolojileriyle birlikte kullanmak mı? Tasarımı ve/veya yönetimi için öğrencilere yetki devri yapmak mı?

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book