Ek 1: Medya seçiminde ve kullanımında rehberlik edecek sorular

SECTIONS Modeli / O-Organisation / kurumsal konular

32. Derslerimde kullanacağım medya türünün seçiminde ve uygulamasında kurumdan ne kadar ve ne tür destek alabilirim? Bu tür bir desteğe kolaylıkla erişebilir miyim? Desteğin niteliği ne kadar iyi? Kurumum, ihtiyacım olan medya uzmanlığına sahip mi? Öğretim ortamlarında kullanılan yeni teknolojiler konusunda güncel mi?

33. Yeni bir ders tasarlayabilmem veya mevcut bir dersi yeniden yapılandırabilmem için kurumumdan bir dönem ‘ücretli izin’ almam veya bana bir asistan tahsis edilmesi mümkün mü? Medya üretimi için maddi destek alabilir miyim?

34. Öğrenme yönetim sistemi veya ders kayıt sistemi gibi ‘standart’ teknolojileri ve uygulamaları takip etmem gerekir mi yoksa yepyeni birşey deneme şansım var mı?

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book