Ek 1: Medya seçiminde ve kullanımında rehberlik edecek sorular

SECTIONS Modeli / S-Security / güvenlik ve gizlilik

37. Öğrenci bilgilerinin hangilerini gizli ve güvenli tutmak zorundayım? Kurumumun bu konudaki politikası nedir?

38. Bir teknoloji kullanarak kurumumun gizliliğe ilişkin politikalarını kolaylıkla ihlal edebilme riski nedir? Çalıştığım kurumda bu konuda kimden bilgi alabilirim?

39. Öğrenme ve öğretmeye dair hangi alanları kapalı kapılar ardında tutarak yalnızca derse kayıtlı öğrencilerin görmesini sağlamalıyım? Bunu yapmak için hangi teknolojileri kullanabilirim?

Bu 39 soru, yalnızca tavsiye niteliğindedir. Çalıştığınız koşullara bağlı olarak bu listeye yeni sorular ekleyebilir veya benim sorularımdan bazılarını çıkarabilirsiniz.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book