Dijital Çağda Öğretim – İkinci Baskı

Eğitim ve Öğretim Tasarımı İçin Bir Rehber

İKİNCİ BASKI

 

 

A.W. (TONY) BATES

 

Çeviren

Esra Öztürk

Zeki Tuman

 

 

Editör

Zeki TUMAN

 

 

Son Okuma

Ayhan KAHRAMAN

 

Redaksiyon

Begüm Tuğçe İSTEK

Hakan DEMİRALP

 

 

Redaksiyon

Zeki TUMAN

Hakan DEMİRALP

 

 

 

 

 

Talim ve Terbiye Kurulu B:aşkanlığı

Ağustos 2020

Ankara

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book