Tema 6 Etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak

OEBPS/images/image0067.png

Şekil 6.1 Bir öğrenme ortamı örneği

Temanın Amacı

Bu bölümü tamamladığınızda:

 • dersinizin ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek bir öğrenme ortamını tasarlayıp uygulayabileceksiniz

Kapsamlı ve etkili bir öğrenme ortamı inşa etmek, dijital çağda öğrenmek ve öğretmek için en önemli koşullardan biridir. Bu ekte, bir öğrenme ortamının kilit unsurlarını ve içinde yaşadığımız dijital çağdaki gelişmelerin bu unsurları nasıl etkilediğini konuşacağız. Bu bölümde, aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • 6.1 Tasarım ilkelerini zengin bir öğrenme ortamında uygulama

 • 6.2 Öğrenme ortamı nedir?

 • 6.3 Öğrenen özellikleri

 • 6.4 İçeriğin yönetimi

 • 6.5 Beceri gelişimi

 • 6.6 Öğrenci desteği

 • 6.7 Kaynaklar

 • 6.8 Öğrenmenin değerlendirilmesi

 • 6.9 Kültür ve öğrenme ortamları

 • 6.10 Sonuçlar

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 6.1 Öğrencilerinizin öğrenme ortamı

 • Etkinlik 6.2 Bir öğrenme ortamı nelerden etkilenir

 • Etkinlik 6.3 Öğrencileriniz kimler?

 • Etkinlik 6.4 içeriğin yönetimi

 • Etkinlik 6.5 Beceri geliştirme

 • Etkinlik 6.6 Öğrenci desteği oluşturma

 • Etkinlik 6.7 Hangi kaynaklar önemli?

 • Etkinlik 6.8 Dijital çağda hangi değerlendirmeler ön planda?

 • Etkinlik 6.9 Öğrenme ortamında kültürün yeri

 • Etkinlik 6.10 Kendi öğrenme ortamınızı tasarlamak

Önemli Noktalar

 1. Bağlam – öğrenme ortamı – epistemoloji ve pedagojiye ek olarak öğretme stratejilerini de belirleyecek ve etkileyecektir.

 2. Etkili bir öğretim tasarlayabilmek için etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak gerekir.

 3. Etkili öğrenme ortamlarının birçok farklı unsuru olacaktır ve bu unsurlar içeriğe ve sahip olunan felsefi duruşa bağlı olarak çeşitlilik gösterecektir

 4. Etkili bir öğrenme ortamı oluşturmanın amacı, daha esnek öğrenme tasarımı modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulanmasını sağlamaktır.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book