Tema 8: Medya türleri arasındaki pedagojik farklar

Temanın Amacı

1. Aşağıdaki medya türlerinin pedagojik özelliklerini tanımlayabilecek:

 • metin;
 • ses;
 • video;
 • bilgisayar ve internet;
 • sosyal medya
 • gelişen teknolojiler (sanal/arttırılmış gerçeklik; ciddi oyunlar; yapay zekâ).

2. Farklı medya türlerine ilişkin uygun pedagojik rollerin belirlenmesi için bir analiz çerçevesi oluşturabileceksiniz.

3. Yaptığınız analizi özel öğretim modüllerine uygulayabileceksiniz

 

Bu temanın kapsamı

 • 8.1 Medya türlerinin pedagojik farklılıkları
 • 8.2 Metin
 • 8.3 Ses
 • 8.4 Video
 • 8.5 Bilgisayar
 • 8.6 Sosyal medya
 • 8.7.Gelişen teknolojiler: önemli oyunlar ve gamification
 • 8.7.b Gelişen teknolojiler: sanal ve artırılmış gerçeklik
 • 8.7c Gelişen teknolojiler: Yapay zekâ
 • 8.7d.d Gelişen teknolojiler: sonuç ve özet
 • 8.8 Eğitsel medya türlerinin pedagojik özelliklerini değerlendirmek için bir çerçeve

Bu temada aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 8.1 Medya türlerin arasındaki pedagojik farklılıkları düşünme
 • Etkinlik 8.2 Metnin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.3 Sesin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.4 Videonun kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.5 Bilgisayar ve internetin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 8.6 Sosyal medyanın kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Faaliyet 8.7a Ciddi oyunları kullanma ve tasarlama
 • Faaliyet 8.7b Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği kullanma ve tasarlama
 • Faaliyet 8.7c Yapay zekânın değerlendirilmesi
 • Etkinlik 8.7d Gelişmekte olan teknolojilerin uygulamalarını değerlendirme ve geliştirme
 • Etkinlik 8.8 Bir öğretim modülü için medya türü seçimi

Önemli Noktalar

Öğretme ve öğrenme için kullanabileceğimiz birçok medya türü mevcuttur. Özellikle de:

 • metin, ses, video, bilgisayar, internet ve sosyal medyanın her birinin, kendini öğrenme ve öğretme için faydalı kılan eşsiz özellikleri vardır;
 • hangi medya türünün veya türlerinin seçileceğine ilişkin karar verirken aşağıdaki faktörler önemlidir:
  • öğretimin arka planındaki öğretim felsefesi;
  • konunun veya içeriğin sunumsal ve yapısal gereklilikleri;
  • öğrencilerden geliştirmeleri beklenen beceriler;
  • farklı medya türlerinin oynayacağı rollere ilişkin olarak kendisi de artık bir öğrenen olan öğretmenin veya eğitmenin hayal gücü;
 • sosyal medya sayesinde artık öğrenciler, kendi öğrenme materyallerini oluşturmak ve sahip oldukları bilgileri göstermek için çok güçlü araçlara sahiptirler;
 • dersler öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yapılandırılabilir ve böylece kendilerinden beklenen öğrenme çıktılarının veya yeterliliklerin geliştirilmesinde doğru içeriği ve kaynakları kendileri de arayabilirler.
 • artık internet üzerinde istediğimiz içeriğe ücretsiz olarak erişebiliyoruz; böylece öğrenciler, bir öğretmenin veya profesörün dikte ettiği bilgilerin ötesine geçerek istedikleri bilgiyi arayabilirler, bilgiye erişebilirler ve kullanabilirler;
 • öğrenciler, kendi çevrim içi kişisel öğrenme ortamlarını yaratabilirler;
 • çoğu öğrenci, hâlen daha, öğrenme süreçlerine rehberlik edecek yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç duyacaktır;
 • sosyal medya aracılığıyla kaliteli öğrenmeyi temin etmek için öğretmenin varlığı ve rehberliği son derece önemli ve gereklidir;
 • öğrencilerin dijital çağda gerekli olan becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretmenler, sınırsız öğrenci özgürlüğü ile gereğinden fazla sınırlandırılmış öğrenme ortamları arasında bir orta yol bulmalıdır.

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı by © 2019 Anthony William (Tony) Bates adına lisanslıdır is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book