KAYNAKÇA

Açıkgöz, K. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Akkök, F. (2003). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı). İstanbul: Özgür Yayınları.
Balcı, A., Büyüköztürk, Ş. ve Çınkır, Ş. (2003). Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri Seminer Notları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Bolayır, F. (2006). Belirli Gün ve Haftalar. İstanbul: Yakamoz Yayıncılık.
Gül, S. (2008). Popüler Bilim Coğrafya Dizisi. İstanbul: TİMAŞ Yayınları.
Gündüz, M. Z. (2010). Seke Seke Ben Geldim. Ankara: Millî Eğitim Ba-kanlığı Yayınları.
MEB (2017). İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Prog-ramı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Necatigil, B. (1987). Belirli Günler ve Haftalar. İstanbul: Güven Yayınları.
Senemoğlu, N., Gömleksiz, M. ve Üstündağ, T. (2001). Öğrenmenin Olu-şumu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Sunat, İ. H. (1998). Cumhuriyet. N. KUZU ve A. KUZU (Der.). Şiirlerde Cumhuriyet (s. 33). İstanbul: Sonay Yayınevi.
TDK (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
TDK (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
TDK (2017). 08 Aralık 2017 tarihinde http://www.tdk.gov.tr adresinden erişildi.
Vural, M. (2001). Ev ve Sınıf Etkinlikleri Antolojisi. Erzurum: Yakutiye Yayıncılık.
Yazıcı, M. Belirli Gün ve Haftalar. İstanbul: Güven Yayınları.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book