Cumhuriyet ile Birlikte

Sınıf başkanınızı nasıl seçtiğinizi anlatınız.

image

Zeynep, ülkemizin yönetim şekli olan cumhuriyet ile ilgili bir ödev hazırlıyordu. Kitaplardan araştırma yaparken cumhuriyetin en iyi yönetim şekli olduğunu okudu. Bu konuda dedesinden yardım alabileceğini düşündü. Kitabını alarak dede-sinin yanına gitti.

Zeynep:

– Dedeciğim, cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?

– Zeynep, bunu açıklamadan önce okulda sınıf başkanını nasıl seçtiğinizi bana anlatır mısın?

– Hepimiz oy kullanırız. Adaylardan en çok oy alan arkadaşımız sınıf başkanı olur.

– Ne güzel Zeynep! Sınıf başkanı seçiminiz halkın yönetime katılmasını gösteren güzel bir örnektir. İşte cumhuriyet yönetiminde halk kendini yönetecek kişileri seçer. Ve yönetimde söz sahibi olur.

– Biz hep cumhuriyetle mi yönetildik dede?

– Hayır Zeynep! Cumhuriyet, 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üçte ilan edildi. Yönetim şekli cumhuriyet oldu. Yeni devletimizin adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” oldu. Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Türk milleti, cumhuriyetin ilanıyla pek çok hak ve özgürlüklere kavuştu. – Peki, cumhuriyet ilan edilmeden önce ülkemiz nasıl yönetiliyordu dede?

– Devletimizin adı eskiden Osmanlı Devleti idi Zeynep. Devleti padişahlar yönetirdi. Padişahlık babadan oğula geçerdi. Devlet yönetiminde kararları padişah alırdı. Halkın çok fazla söz hakkı yoktu.

– Dedeciğim, yardımın için teşekkür ederim. Ödevimi hazırlayıp arkadaşlarımla paylaşmak için sabırsızlanıyorum.

image

Zeynep, ödevini tamamlamak için yeniden masasının başındaydı.

Arkadaşlar, cumhuriyetin ilanından son-ra toplum hayatımızı etkileyecek önemli değişiklikler yapıldı. Ödevimi yaparken bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi oldum.

Sizlerle de paylaşmak istiyorum.

image

 

Cumhuriyetin ilanından sonra kadın hakları ile ilgili birçok düzenlemeler yapıldı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar milletvekili, belediye başkanı, muhtar olma hakkı kazandı.


image

 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındı.


image

 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte eğitime daha çok önem verildi.

Açılan okullarda yaşlı, genç, kadın, erkek herkese okuma ve yazma öğretilmeye başlandı.


Yönetim şekli olan cumhuriyet ile ilgili neler düşünüyorsunuz

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book