Birlikte Güçlüyüz

Çevrenizdekilerle bir araya gelerek yaptığınız etkinliklere örnekler veriniz.

imageDün akşam haberleri izlemek için ailece televizyonun karşısına geçtik. Haber-lerde “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü”nden bahsediliyordu. O gün milletimizin millî birlik ve beraberlik örneği sergilediği anlatılıyordu. Millî birlik ve beraberliğin bizim için ne ifade ettiğini merak edip babama sordum.

Babam:

– Bir toplumun huzur içinde yaşaması için o toplumun birlik ve beraberliği çok önemlidir. Toplumlar, hedeflerine ulaşmak ve başarılı olmak için güçlü olmak zorundadır. O gücü de ancak birlik ve beraberlikle kazanabilirler.

Buna sizin arkadaşlarınızla beraber yaptığınız etkinleri örnek verebiliriz.

Beraber hareket ettiğiniz, birbirinize destek olduğunuz zaman başarılı olursunuz.

– Öğretmenimiz de bugün derste milletçe el ele vererek pek çok zorluğun üstesinden geldiğimizi anlatmıştı. Annem:

– Evet kızım. Tarihimizde millî birlik ve beraberliğimize örnek verebileceğimiz pek çok olay vardır. Bunların başında Kurtuluş Savaşı gelir. Ulusumuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir araya gelerek büyük zaferler elde etti. Biz de ulusça kutladığımız bayramlarımızda atalarımızın bu kahramanlıklarını anarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiririz.

Ailemle bunları konuşurken sınıfta arkadaşlarımla yaptığımız proje çalışması aklıma geldi. Birlikte yaptığımız bu çalışma kısa zamanda bitmiş ve çok güzel olmuştu. Birlik ve beraberliğin bir toplumun güçlü olmasında neden bu kadar önemli olduğunu daha iyi anladım.

Millî birlik ve beraberliğin önemini sınıfta arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız çalışmalardan yola çıkarak örneklerle açıklayınız.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book