Yönümü Buluyorum

Yönlerin adlarını söyleyiniz ve yönümüzü bulabilmenin önemini örneklerle açıklayınız.

image

Arkadaşlar, yönümüzü bulmak için pusulayı kullanırız.

Bunun yanında doğadan yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz. Aşağıdaki görselleri inceleyelim ve bilgileri okuyalım.


image

Pusula ile en doğru ve güvenilir bir şekilde yönümüzü bulabiliriz. Düz bir yere konulan pusulanın ibresindeki renkli uç daima kuzeyi gösterir.


image

Güneşli bir günde öğle vakti güneş tam tepede iken yere dikilen bir çubuğun gölgesinin bulunduğu taraf kuzeyi gösterir.


image

Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, ön tarafımız kuzeyi, arka tarafımız ise güneyi gösterir.


image

Bulutsuz, açık bir havada gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız Kutup Yıldızı’dır.

Kutup Yıldızı kuzeyi gösterir.


image

Karıncaları hepiniz bilirsiniz, onlar çok çalışkandır.

Yuvalarına sürekli yiyecek taşır. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Kuzey tarafında ise soğuk-tan korunmak için toprak yığıntısı bulunur.


image

Ağaçların ve kayaların yosun tutan tarafları da kuzey yönünü gösterir.

Bulutsuz, açık bir havada gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız Kutup Yıldızı’dır.

Kutup Yıldızı kuzeyi gösterir. Öğrendiklerimizi pekiştirelim.

 

Yön bulmanın pek çok çeşidini öğrendiniz. Sizler için eklediğimiz çizgi filmde de pusulanın yapımı ve kullanımı anlatılmıştır. Dikkatle takip edelim.

Denizciler, pusula dışında hangi yöntemleri kullanarak yönlerini bulabilirler?

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book