Çevre Koruma Haftası

Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. pazartesi günü ile başlayan hafta)

İnsanların uzun süre bilinçsiz davranışları yüzünden doğa sürekli zarar görmüştür. Dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar, hem ormanlarımızın hem de burada yaşayan hayvanların yok olmasına sebep olmuştur.

Günümüzde dünyadaki insan nüfusu hızla artmakta ve bununla birlikte hava, su ve toprağın kirlenmesi hızlanmaktadır. Böylece bitki ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal ortamlar da yok olmaktadır. Bütün dünyada insanları bilinçlendirmek, kirliliği önlemek için “Çevre Koruma Haftası” düzenlenir.

Yaşadığımız çevreyi kirletmemeli, kirletenleri uyarmalıyız. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak isteyen herkes üstüne düşen görevleri yapmalıdır.

KIR ŞARKISI

image

Tam otların sarardığı zamanlar

Yere yüzükoyun uzanıyorum

Toprakta bir telaş, bir telaş

Karıncalar öteden beri dostum.

Ellerime uğur böcekleri konuyor

Ne şeker şey onlar!

Uç böcek, uç böcek diyorum

Uçuyorlar

Havanın teneffüsü bile

Ilık, okşamakta yüzü.

Devedikenleri, çalılık vesaire

Bir âlem bu toprakların üstü.

Behçet NECATİGİL

(Kısaltılmıştır)

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book