Doğayı Koruyalım

Bugün sınıfımıza elinde fidanlarla bir amca geldi. Arkadaşlarım ve ben, önce bu durumu merak ettik ve heyecanlandık. Sınıfımıza gelen misafirimiz TEMA Vakfında çalışan bir gönüllüymüş. Bizlere çevremizi temiz tutmanın, ağaç dikmenin, doğayı korumanın insanlar için neden önemli olduğunu anlattı. Aşağıda TEMA vakfının hazırlamış olduğu bir video bulunmaktadır. Videoyu dikkatle izleyip üzerine tartışınız.

Canlıların sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için beslenmeye, temiz
su ve havaya ihtiyaçları varmış. Ne yazık ki günümüzde hava, su ve
toprak kirliliği çeşitli nedenlerle artmış. Çevremizi korumak için
tedbirler almalıymışız. Bu yüzden hepimizin özellikle de
çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyormuş.
Anlattıklarını dikkatlice dinlemeye devam
ettim. Çöpleri çöp kutusuna atmak, ormanları
korumak, ağaçlara zarar vermemek, denizleri
ve gölleri kirletmemek, hayvanları korumak,
enerji tasarrufu yapmak doğanın korunması
için çok önemliymiş.
Akşam eve geldiğimde çevrenin korunması
ile ilgilenen TEMA Vakfının dışında diğer kuruluşları
araştırdım. ÇEKÜL, ÇEVKO
bunlardan bazılarıydı. Yaptığım araştırmalardan
sonra doğayı, çevreyi
korumanın ve onları gelecek nesillere
güzel bir şekilde bırakmanın önemini anladım.
Bu, hepimizin yapması gereken bir görevdi.
Unutmamalıyız ki geleceğimiz için doğayı ve çevreyi korumalıyız!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book