Etkinlik Zamanı 1

Aşağıdaki etkinlikte kendi çocukluğunuz ile aile büyüklerinin çocukluklarını karşılaştırarak boşluklara uygun ifadeleri sürükleyip bırakalım.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book