Evimiz Nerde

Hazırlık

Evinizin çevresinde neler var? Anlatınız.

 

Arkadaşları, Elif’e ziyarete gidecekler. Elif, arkadaşlarına evlerinin yerini aşağıdaki krokiyi çizerek tarif etti. Evinin karşısında eczane, sağında park, solunda okul vardı. Elif, krokiyi çizerken herkes tarafından bilinen yerlerden ve adres bilgilerinden yararlandı. Arkadaşları, Elif’in evini bu sayede kolaylıkla buldular. Elif’e teşekkür ederek bundan sonra krokiden sık sık yararlanacaklarını söylediler.

Evimizi ve yakın çevremizi kroki çizerek tarif ederiz. Kroki çizerken çevredeki caddeleri, sokakları ve önemli binaları belirtiriz. Böylece bulunduğumuz yerin veya adresimizin kolayca bulunmasını sağlarız.
Kroki çizilen kâğıdın bir köşesine yön şeması koyabiliriz.
Günlük hayatımızda krokiyi sıklıkla kullanırız.

Kroki günlük hayatınızda ne gibi kolaylıklar sağlar?

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book