İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık ile başlayan hafta)

image

Bir ülkede her insanın yaş, cinsiyet vb. ayrımı yapılmaksızın sahip olması gereken hakların tümüne insan hakları denir.

İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, dostluk duygusunu geliştirmek, barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla “Birleşmiş Milletler Örgütü” kurulmuştur. Bu kuruluşa bağlı tüm üye ülkeler bir araya gelerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni imzalamıştır. Beyannamenin içinde in-san hak ve hürriyetleri yazılıdır. Bu beyannameyi imzalayan ülkeler hem kendi içinde hem diğer ülkelerle barış içinde yaşamayı kabul etmiştir.

İnsan hak ve hürriyetlerinin önemini anlatmak için 10 Aralık ile başlayan hafta ülkemizde ve bütün dünyada “İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book