İstek ve İhtiyaçlarımızı Söylerken

 Öğretmenimiz, okulda herhangi bir ihtiyacımız olsa kimden isteyeceğimizi sordu. Arkadaşlarımız düşüncelerini söz alarak söylediler.

Birce:

— Öğretmenim, öncelikle sizden yardım isterim.

Esra:

— Ben okul çalışanlarına söylerim.

Öğretmenimiz:

— Birce ve Esra doğru söylüyorlar, dedi ve devam etti. Çocuklar, istek ve ihtiyaçlarınızı önce-
likle öğretmenlerinize sözlü olarak ifade etmelisiniz. İstek ve ihtiyaçlarınızı okul idaresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca okulun diğer çalışanlarına sözlü olarak belirtebilirsiniz.
Sözlü olarak ihtiyaçlarımızı belirtirken lütfen, rica ederim gibi nezaket ifadeleri kullanmalıyız. Bu ifadeler istek ve ihtiyaçlarımızın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yazılı olarak ifade ederken de dilekçe ve dilek ku-
tusunu kullanırız. Dilek kutusunu sadece istek ve ihtiyaçlarımız için kullanmalıyız. Dilekçemizi yazarken de kurallarına uygun yazmaya özen göstermeliyiz.

İstek ve ihtiyaçlarımızı demokratik ortamlarda ifade etmenin başka bir yolu da sınıfta, okulda yaptığımız seçimlerdir Seçimlerde oy isterken ve oy kullanırken birbirimize saygılı olmaya özen göstermeliyiz.

 

 

 

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book