Mesleğimi Seçiyorum

Öğretmenimiz, sevdiğimiz mesleği tanıtan bir gösteri yapmamızı istedi.
Bu görev beni ve tüm arkadaşlarımı çok heyecanlandırdı. Çünkü hepimizin yetenekleri farklı olduğu gibi ilgi duyduğumuz meslekler de farklıydı. Ertesi gün sınıfımız çok renkliydi. Mert beyaz önlüğü ile doktor, Zeynep kostümü ile balerin, Ali üniforma giyerek itfaiye eri olmuştu. Diğer arkadaşlarımız da seçtikleri meslekleri sırasıyla tanıttı. Merak ettiğimiz sorularımızı arkadaşlarımıza sorduk. Hepimiz için hem öğretici hem de eğlendirici bir gün olmuştu.

İnsanlar her ihtiyacını kendisi karşılayamaz. Meslekler, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. Örneğin doktor hastaları tedavi etmek için, öğretmen eğitim için, çiftçi sebze ve meyve üretmek için, şoför ulaşımı sağlamak için vardır. Doktorların olmadığını hayal edelim. Böyle bir durumda hastalandığımızda neler olabilir? Tedavi olamaz ve iyileşemezdik. Mesleklerden herhangi birinin olmayışı hayatımızı olumsuz etkiler.
Her meslek önemlidir ve farklı özelliklere sahiptir. Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler de farklıdır. Bu nedenle kendi ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda meslek seçmeliyiz.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hayat Bilgisi Ders Kitabı by Milli Eğitim Bakanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book