Örnek Sistem Özellikleri Matrisi

Aşağıdakiler, 6 süreçte sunulan ÖKA Seçim Süreci adımların kullanılabilecek bir matris örneğidir. Adım şu şekilde tarif edilir:

6. adımda tanımlanan sistemleri 3. adımda geliştirilen gereksinimlerinize göre değerlendirmeye izin veren bir sistem gereksinimleri matrisi geliştirin ve doldurun. Matrisi kullanmak için:

Sistem için üst düzey gereksinimleriniz olduğunu belirlediğiniz ögeleri “Üst düzey gereksinimler” sütununa satır etiketleri olarak girin.

Her sütunun üstüne, “ÖKA ürünü 1”, “ÖKA ürünü 2” vb. yerine, ürünlerin adlarını girin.

Her bir ürünün bu gereksinimi karşılayıp karşılamadığını (“evet” veya “hayır” olabilir, gereksinimi nasıl karşıladığını veya karşılamadığını veya kabaca bir rakamı belirlediğini gösteren) daha uzun bir tanımını gösteren bilgileri içeren hücreleri araştırın ve tamamlayın.

   ÖKA Gereklilik Matrisi

  ÖKA ürün 1 ÖKA ürün 2 ÖKA ürün 3 ÖKA ürün 4 ÖKA ürün 5 ÖKA ürün 6 ÖKA ürün 7 ÖKA ürün 8
Üst Düzey Gereksinimler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book