Harici ÖKA ve API ile Bütünleşik ÖYS / ÖİYS’ler

Bu kategoride, harici ÖKA’larin kullanımı ile arabirim içeren ÖYS ürünlerini dahil ettik. Yani, ÖYS üzerinde çalışan içerikler için ifadelerin gönderileceği ÖKA bulutunu kendi ürünleri içinde yapılandırmayı sağlayan seçenekleri vardır. Müşteri bir ağa girebilmek için harici ÖKA satın almalıdır.

Bu durumun avantajlı tarafı, müşterinin hangi ÖKA’yı kullanmak istediğini bildirmesidir ve ayrı konfigürasyon yönetimi kontrolüne bu ÖKA üzerinden sahip olmasıdır. Bu durumda (muhtemelen barındırma) ÖKA’nın muhtemel güncellenmesi ve yönetimi ÖKA tedarikçisi tarafından yapılacaktır; böyle bir durum ÖYS tedarikçisinin ÖYS ürünlerindeki ÖKA kapasitesini ne zaman ve nasıl güncelleyeceğine karar verdiği önceki kategoride söz konusu olmayabilir. Bu, xAPI belirtimi ortaya çıktığında bir sorun olabilir.

LearnUpon®
https://www.learnupon.com/

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book