DİÖ xAPI Wrapper (xAPI Sarıcı)

DİÖ xAPI Wrapper (xAPI Sarıcı), xAPI ifadelerini oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran birçok teknik “program önişlemleri” işlevini işleyen ara katman JavaScript yazılım dosyasıdır. ÖKA’ya bağlanmak ve iletişim sürecini basitleştirmek için web tabanlı xAPI istemcilerine eklenebilir. Aşağıdaki gibi bir DİÖ nesnesine eklenir DİÖ xAPI Fiiller projesi tek bir nesnenin hem DİÖ fiillerini hem de DİÖ xAPI Wrapper’ı içermesine izin verir. Daha fazla ayrıntı ve yazılımı indirmek için bz. https://github.com/adlnet/xAPIWrapper.

xAPI Wrapper’ı kullanmanın veya kullanmamanın, ÖKA’nın seçilmesi üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur, ancak bu kullanımı kurumsallaştırmak ÖKA’nın bakımını ve sorunlarını gidermeyi kolaylaştıracağı için ÖKA alımının yaşam döngüsü maliyetini düşürebilir.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book