DİÖ xAPI Laboratuvarı

DİÖ xAPI Lab, xAPI ifadelerinin geliştirilmesine ve xAPI wrapper kullanılarak bir ÖKA ile iletişim kurmaya yardımcı olur (yukarıya bakın). Özellikleri:

  • Kimlik Doğrulama Yapılandırması
  • Karmaşık İfade Oluşturucu
  • İfadeleri Gönder ve Al
  • JSON Doğrulama
  • Belge API’leri ile İletişim

Bu araç bir ÖKA ile çalışmak için gerekli değildir, ancak teknik olmayan kullanıcılar için bir yardım olarak tavsiye edilir. Daha fazla bilgi ve yazılımı indirmek için bk. http://adlnet.github.io/xapi-lab/.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book