Yatırım Getirisi (YG)

Bir ÖKA’nın yatırım getirisini hesaplamak zordur. Çünkü ÖKA öğrenme ekosisteminin diğer bölümleriyle yakından çalışır ve bu nedenle değerini ekosistemin diğer bölümlerinden ayırmak zordur. Ayrıca, herkesin bildiği gibi öğrenme girişimlerini ve programlarını ilgilendiren yatırım getirilerinin tam olarak hesaplanması zordur. Bu, nicel verilerin eksik olduğu gayri resmi öğrenme senaryolarına uygulanan xAPI verileri için özellikle geçerlidir.

Bu kapsamı destekleyen bir ÖKA’ya sahip olmak için yatırım getirisinde dikkate almanız gereken kalemlerin maliyeti aşağıdaki gibidir:

Halihazırda kullanılan metriklerin toplanması ve analiz edilmesi maliyeti (yani, xAPI tabanlı olmayan)

Yeni xAPI tabanlı metrikler toplamanın maliyeti (ÖKA’nın maliyeti dışında).

ÖKA’nın maliyeti (başlangıç ve devam eden)

xAPI ile yeni ve eski öğrenme deneyimleri elde etmek için gereken maliyet

Kurumsal verimliliğin değeri; ör, xAPI kullanımıyla elde edilen geri bildirimlerin aracılığıyla ulaşılan performans kazanımları

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book