Uluslararasılaştırma

Öğrencileriniz uluslararası takipçileri içeriyorsa (özellikle yabancı dil konuşanlar da dahil olmak üzere), bunu destekleyecek olan ÖKA’nın özelliklerini dikkate almalıdır. ÖKA uygulamanızı buna göre planlamanız gerekecektir. Bu, yöneticilerin dilinde sunulan bir yönetici arayüzleri meselesi değildir. En azından xAPI ifadeleri okunurken, diğer dillerin söz dizimi ile ilgili faktörler vardır. Örneğin, özne-fiil-nesne sırası başka bir dilde farklı olabilir.

Dile ek olarak, dikkate almanız gereken başka faktörler vardır:

Ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğu kabul edilen teknoloji alanlarında bilginin yayılmasını düzenleyen ABD ihracat yasaları (bu, YRKİ sınıflandırılmamış veya işaretlenmemiş bilgiler için geçerlidir)

  • İçeriğin uyumsuzluğuna yol açabilecek devletin yerel kuralları ve yasaları
  • Akreditasyon farklılıkları
  • Kültürel normlar
  • Yerel BT ortamı

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book