Kişisel veri ambarı

xAPI belirtimi, ifadelerin birden fazla ÖKA’ya yazımını yasaklamaz. Bu da ilgi çekici olasılıkları artırır. Bu kabiliyet için belki de en belirgin kullanım vakası, bir işveren ÖKA ve bir kişisel veri ambarına, öğrenme deneyimlerinin kapsamını ve alaka düzeyini genişletmek amacıyla çalışan tarafından “sahip olunan” bir ÖKA hesabına yazılmasıdır. Diğer bir deyişle, birden fazla ÖKA, öğrencinin kişisel ya da kariyer hedefleri gereksinimlerini karşılamak için daha sonra kullanılmak üzere kendi öğrenme deneyimleri portföyünü biriktirmesine izin verir.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book