Bileşen Tabanlı Mimari

Bileşen tabanlı bir mimaride, bir tedarikçi, isteğe bağlı hizmet olarak kullanılmak üzere bir ürünü lisanslar; müşteriler yalnızca kullandıkları bileşenler için ödeme yapar. Tedarikçi tarafından sistemin bölümlere ayrıldığı ve kullanıcıların istedikleri zaman ihtiyaç duydukları parçalara erişebileceği (ve ödeme yapabileceği) için modüler bir mimari olduğu varsayılır. Bu yöntem pek çok kuruluş için caziptir çünkü kurulumun ömrü boyunca tüm uygulamaları/modülleri/işlevselliği 7/24 lisanslamanın aksine yalnızca kullandığınız özellikler için ödeme yaptığınız için maliyetleri düşürür.

“Hizmet odaklı mimariye” (HOM) sahip ürünler, bileşen tabanlı bir mimariye sahip olduğu anlamına gelir ve bu hizmetlerde, buluttan ihtiyaç duyulduğunda erişilebilen bileşenleri temsil edilebilir.

Bu tür bir sistemin mimarisinin belirli yönleri, tedarikçi tarafından özellikle bileşen tabanlı mimari için tasarlanmalıdır, böylece bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak özellikler açılabilir veya kapatılabilir. Mevcut sistemlerin çoğu bazı bileşen seçeneklerini sunar; “bileşen tabanlı” olarak nitelendirme yalnızca sistemin ve fiyatlandırma modelinin belli bir noktaya kadar optimize edildiği bir sorundur.

Bileşen tabanlı mimariler, genellikle barındırılan çözümlerle ilişkilendirilir (bk. 4.16 Barındırma seçenekleri). Bununla birlikte, barındırılan bir çözüm, herhangi bir bölümlendirme ile veya herhangi bir bölümlendirme olmadan satılabilir. Örneğin, barındırılan bir çözüm, sistemin tüm parçalarını kapsayan belirli sayıdaki lisansı kapsayan sabit ücrete dayalı tek boyutlu bir sistem olabilir; bileşen tabanlı mimari çözümü genellikle barındırılır ancak buna ilaveten yukarıda açıklandığı gibi modüler, bölümlenmiş bir yaklaşımı da içerir.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book