Öğrenme Deneyimi Yöneticisi

Öğrenme Deneyimi Yöneticisi, xAPI belirtimlerinin gayri resmi ve deneyimsel dâhil olmak üzere her türden öğrenmeyi izleme yeteneğinden yararlanan yeni bir ÖYS türüdür. Bunun, bu ürün kategorisi için bir endüstri standardı olarak kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini korumaktadır ve bu ÖYS şu anda yalnızca bir şirket tarafından sağlanmaktadır (TREK ürünü – http://www.cognitiveadvisors.com/). Bu ürün aşağıdaki gibi öğrenme deneyimlerini takip etme imkanı sunarak xAPI iletişimleri için bir ÖKA son noktası sağlar:

  • Koçluk konuşmaları
  • Aramalar
  • Video izleme
  • İş yerinde deneyim

Ayrıca, rozetlerin verilmesi, analitik öğrenme, e-Portfolyolar ve bireysel öğrenme yollarının oluşturulmasına da imkan tanır. Öğrenme deneyimi yöneticisi, bir ÖKA üzerine kurulmuş işlevselliği temsil edebilir veya esasen ÖKA eklenmiş bir ÖYS olabilir; her iki şekilde de, ÖKA bir anahtar bileşenidir.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book