Veri Analitiği Motorlarıyla Bir Arada Olan ÖKA’lar

Bazı düşük maliyetli ÖKA’lardan elde edilen basit genel raporlar ihtiyacınızı temel düzeyde karşılayabilir. Ancak verileri görselleştirmeniz, birleştirmeniz ve en basit yollarla işlemeniz gerekiyorsa, belirli gereksinimlerinizi, terminolojinizi ve uyumluluk gereksinimlerinizi dikkate alacak veri analitiği motoru içeren bir ÖKA’yı düşünmeniz gerekir. Bu analiz motorları, özellikle mevcut iş zekası araçlarınız ve sunduğunuz ve yönettiğiniz öğrenme deneyimleri gibi ortamınıza hizmet edecek şekilde özelleştirilebilir.

Veri analitiği motorları çıktılarını gösterge panolarına gösterir. Bununla birlikte, bunların değeri fazla vurgulanabilir, çünkü çoğu kişi, xAPI’nin gerçek değerinin diğer sistemlere (iş zekâsı gibi) veri sunmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Ancak, xAPI’nin gerçek değerinin diğer sistemlere (iş zekası gibi) veri sunmada yattığı düşünüldüğünden bunların değeri aşırı vurgulanabilir. Daha fazla bilgi için İş Sistemleri Bütünleşmesi ve Öğrenme Sistemi Entegrasyonu bölümlerine bakınız.

Örnekler:

GrassBlade®
http://www.nextsoftwaresolutions.com/grassblade-lrs-experience-api/

Learning Environment®
http://www.desire2learn.com/learningsuite/corporate/

Learning Locker [açık kaynak]
https://github.com/LearningLocker/learninglocker

RISC VTA Suite®
http://risc-inc.com/vtasuiteproducts/vta-administrator/

Skillanalyzer®
http://skillaware.com/en/skillanalyzer/

VisCa®
http://www.visualcatch.org/visca/web/home.jsp

Watershed LRS®
http://site.watershedlrs.com/

Wax LRS®
http://www.saltbox.com/wax-learning-record-store.html

Xyleme®
http://www.xyleme.com/product/analyze

Yet Core®
http://www.yetanalytics.com/yet-core/

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book