ÖYS / ÖİYS’ler ile Bütünleşik Olan ÖKA’lar

Bu kategoride, başka bir ÖKA tedarikçisinin ürünlerine ÖYS ürünlerini ya da kendi ÖKA’nın mümkün kıldığı ÖYS’lere bütünleştirilebilenleri dahil ettik. Bütünleşme, yalnızca ÖYS tedarikçisinin (ÖKA tedarikçisinden ÖKA kodu satın almış ve bütünleştirmiş kişi) düzeyinde gerçekleşir ki böyle bir durumda ÖYS’yi satın alan müşteriler, 3. taraf bir ÖKA’nın ürüne bütünleşik olduğunu bilmezler. Bunun dezavantajı, müşterinin ÖKA ürününe yazdırmak istediği ifadeleri seçme şansı olmamasıdır; ifadeler varsayılan olarak dahili, bütünleşik ÖKA’ya yazılır.

Bu kategorinin içeriğinde yapılabilecek küçük bir değişiklik, ÖKA becerisinin Rustici SCORM Motoru gibi sadece asenkron dağıtımını tam anlamıyla işleyen öğrenme sistemlerine (diğer ÖYS yetilerine değil) bütünleştirilmesidir.

Bir ÖKA’nın ÖYS içine nasıl bütünleştirileceği ile ilgili teknik bilgi için bk. http://scorm.com/wp-content/assets/tincandocs/Incorporating-a-Tin-Can-LRS-into-an-LMS.pdf .

Ayrıca ÖKA’nın yapamayıpta ÖYS’nin yapabileceklerinin listesi için bk. http://scorm.com/tincanoverview/learning-record-store-vs-learning-management-system/..

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book