ÖKA Sistemlerinin Kategorileri ve Örnekleri

Bu bölüm mevcut sistemlerin önemli kategorilerini açıklar. Bu kategoriler temel gereksinimlerinizi ihtiyacınız olan sistem türüyle uyumlu hale getirmenize olanak sağlayacak bir zemin hazırlayacağı için sistem seçiminde çok önemli bir noktadır. Bu kategorilerin birbirini dışlayan kategoriler olmadığını belirtmek önemlidir. Bazı sistemlerde, iki veya daha fazla kategoriyi karşılayan temel ögeler bulunur. Bununla birlikte bu listelerdeki sistemler, birincil kullanım amacı veya tasarım mimarisi olarak bir kategoriye atanırlar.
Bazıları, bu sistemlerin birincil ayırt edici şemasının kurumsal (devlet dahil) veya akademik kullanıcılar için hazırlanmasının gerekli olup olmadığını tartışıyor. Farklılıklar genellikle ürün içinde kullanılan terimlerde (örneğin akademik odaklı ürünler için “müfredat” ile şirkete yönelik ürünler için “eğitim yolu”) açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, yazarlar, sistemlerin sınıflandırılmasını akademik ya da kurumsal alandaki faaliyetlerine göre değil de işlevselliklerine göre yapılmasının çok daha anlamlı olduğunu düşünmektedir.
Bu bölümdeki alt bölümler, sistem kategorilerini açıklamaktadır ve örneklerini listelemektedir. Her bir sistemle ilgili bilgiye ulaşmak için ürün örneklerinin yer aldığı web siteleri verilmiştir. Yukarıdaki açıklamaya uygun olarak bazı sistemlerin birden fazla amaca uygun kullanılabileceğinden birden fazla kategoride yer alabileceğini unutmayın.
Not: Bu listeler kapsamlı değildir ve örnek olması amacıyla verilmiş olup zikredilen örnekler belirli ürünlerin onaylanması anlamına gelmez.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book