ÖKA’ların Kullanım Yaygınlığı Nedir?

Öğrenme Kayıt Ambarı çok yeni olduğundan kullanımına ilişkin güvenilir rakamlar bulunmamaktadır. Yazarın katıldığı DevLearn 2015 konferansında ifade edilen bir açıklamaya göre ELearning Guild platformunun hazırladığı ankete cevap veren katılımcılardan %53’ünün bir sonra ki ÖYS’lerinde dahil edilmiş ÖKA arayışı içinde oldukları belirtilmiştir.

Uygulayıcılara ait listeler aşağıdaki bağlantılarda verilmiştir. Bu yaygınlaşma ve model kullanımı nitelik sağlayabilir:

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

ÖKA Seçim Klavuzu by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlıağı is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book