Book Title: xApi Kullanan Öğrenme Ekosistemi Bileşenleri

Authors: Esra Öztürk, Hakan Demiralp, ve Aytuğba Çorapçı

Book Description: İnternetin gittikçe yaygınlaşıp içeriklerin kolay indirilebilir olması ve içerik sunan platformların gelişmesiyle CD ve DVD’ler eskisi kadar yoğun kullanılmasa da bu medyaların dünyanın her yerinde kullanılabilmesinin ön önemli nedeni bir standarda bağlı olarak geliştirilmesidir. Hayatımızın pek çok alanında standartlar işleri kolaylaştırmak amacıyla pek çok sektörde kullanılmaktadır. Örneğin, tren, gemi ve kara taşıtlarında kullanılan konteynerler hep aynı büyüklükte, günlük hayatımızda kullandığımız prizler ise hep aynı biçimdedir. Standartlar bu anlamda günlük hayatımızda bize pek çok kolaylık getirmiştir. Yıllar içerisinde içerik geliştirme ve dağıtma sistemleri ile Öğretim Yönetim Sistemlerin de birbirine uyumu ve içeriğe kolayca erişilebilmesi, içeriklerin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla birtakım standartlar geliştirilmiştir.

License:
Creative Commons Attribution NoDerivatives

Contents

Book Information

Book Description

İnternetin gittikçe yaygınlaşıp içeriklerin kolay indirilebilir olması ve içerik sunan platformların gelişmesiyle CD ve DVD’ler eskisi kadar yoğun kullanılmasa da bu medyaların dünyanın her yerinde kullanılabilmesinin ön önemli nedeni bir standarda bağlı olarak geliştirilmesidir.

Hayatımızın pek çok alanında standartlar işleri kolaylaştırmak amacıyla pek çok sektörde kullanılmaktadır. Örneğin, tren, gemi ve kara taşıtlarında kullanılan konteynerler hep aynı büyüklükte, günlük hayatımızda kullandığımız prizler ise hep aynı biçimdedir. Standartlar bu anlamda günlük hayatımızda bize pek çok kolaylık getirmiştir. Yıllar içerisinde içerik geliştirme ve dağıtma sistemleri ile Öğretim Yönetim Sistemlerin de birbirine uyumu ve içeriğe kolayca erişilebilmesi, içeriklerin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla birtakım standartlar geliştirilmiştir.

Bu çalışmada xAPI uyumluluğu ADL ve Rustici firması tarafından onaylanan 190’ının üzerindeki platform incelenmiş, Rustici firmasının sınıflandırması temel alınarak işlevleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın VİZYON 2023 belgesinde kendisine geniş yer bulan “Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analtiği” konularında uygulayıcılara katkı sağlaması en büyük temennimizdir.

Authors

Esra Öztürk, Hakan Demiralp, ve Aytuğba Çorapçı

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License

xApi Kullanan Öğrenme Ekosistemi Bileşenleri by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Subject

SAP (Systems, applications & products in databases)

Metadata

Title
xApi Kullanan Öğrenme Ekosistemi Bileşenleri
Authors
Esra Öztürk, Hakan Demiralp, ve Aytuğba Çorapçı
Editor
Zeki Tuman
Translator
Esra Öztürk
Reviewer
Ayhan Kahraman
Contributor
Zeki Tuman
License

Icon for the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License

xApi Kullanan Öğrenme Ekosistemi Bileşenleri by Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Primary Subject
SAP (Systems, applications & products in databases)
Publisher
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı